Snel een gebied scannen op beschermde soorten

Veelgestelde vragen

Quickscanhulp.nl is een online applicatie die een afgeleide weergeeft van data uit de NDFF. Dit hulpmiddel helpt ervaren ecologen op basis van verspreidingsgegevens te bepalen of een beschermde soort wel of niet in een plangebied kan voorkomen.

Quickscanhulp.nl richt zich primair op gebruik door ecologische adviesbureaus, maar is ook voor andere organisaties toegankelijk.

Quickscanhulp.nl laat zien op welke afstand van het plangebied beschermde soorten zijn waargenomen. Alle beschermde soorten in de beschermingscategorieën Habitatrichtlijn en Andere soorten worden getoond; van de soorten in de beschermingscategorie Vogelrichtlijn enkel de soorten met jaarrond beschermde nesten. De applicatie geeft niet weer waar welke soorten zitten, wanneer ze zijn waargenomen en hoe ze zijn waargenomen. Voor Quickscanhulp.nl worden alleen gevalideerde waarnemingen gebruikt, volgens de kwaliteitseisen van de NDFF.

De applicatie is eenvoudig te gebruiken. Na registratie kunt u direct inloggen en een plangebied selecteren. Tabblad 2 geeft vervolgens een lijst met beschermde soorten en de afstand tot het plangebied waarbinnen ze zijn waargenomen.

Met Quickscanhulp.nl kunnen ecologische adviesbureaus sneller een ecologische quickscan opstellen. Ook verbetert het de kwaliteit van deze quickscans doordat soorten minder snel over het hoofd worden gezien.

Nee, Quickscanhulp.nl vervangt nadrukkelijk geen veldbezoek. Een veldbezoek blijft noodzakelijk om een goede ecologische quickscan te schrijven.

Quickscanhulp.nl gebruikt alle data uit de NDFF. Van de soorten in de beschermingscategorie Vogelrichtijn worden alleen de soorten met jaarrond beschermde nesten weergegeven. Data worden niet uitgesplitst per type waarneming (monitoringsgegevens, losse waarnemingen, e.d.), gebruikte methode of periode van het jaar.

Het is mogelijk de data online te sorteren door op de kolomtitel te klikken. Ook kunt u de data downloaden als CSV- of als pdf-bestand. Het CSV bestand kunt u in Excel importeren en sorteren op kolommen.

Quickscanhulp.nl wordt iedere dag geüpdatet met alle waarnemingen in de NDFF.

Registreer u via quickscanhulp.nl als contactpersoon van uw bedrijf. Vervolgens kunt u aan dat bedrijf aanvullende gebruikers koppelen.

Ja, maar pas wanneer u er daadwerkelijk gebruik van maakt. Per aanvraag brengen wij € 27,50 excl. BTW in rekening.

Wij versturen per maand een factuur.

Ja, u kunt per aanvraag een projectnaam en referentie opgeven. Samen met de datum, tijd, gebruiker en locatie (coördinaten) worden deze gegevens als specificatie bij de factuur gevoegd.
faq img