Snel een gebied scannen op beschermde soorten

Privacy- en cookieverklaring

13 maart, 2019 tot 3 februari 2020

Quickscanhulp.nl is een product van Regelink Ecologie & Landschap. Regelink Ecologie & Landschap respecteert de privacy van bezoekers. Wij gaan vertrouwelijk om met uw gegevens. We verwerken persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we gebruiken en met welk doel.

Door gebruik te maken van deze website geeft u aan dat u onze privacy- en cookieverklaring hebt gelezen en geaccepteerd.

Dit privacy- en cookiebeleid is van toepassing op de website Quickscanhulp.nl. Wanneer u via de website wordt doorverwezen naar een andere website is deze verklaring niet meer van toepassing.

Verwerking persoonsgegevens

Wij verkrijgen uw persoonsgegevens op twee verschillende manieren. U verstrekt ons actief uw persoonsgegevens wanneer u contact met Regelink Ecologie & Landschap opneemt, bijvoorbeeld via het contactformulier. Deze persoonsgegevens worden opgeslagen in het klantensysteem van Regelink Ecologie & Landschap.

Daarnaast worden uw persoonsgegevens automatisch aan ons doorgegeven via cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst. Met cookies kunnen wij internetgedrag (klikgedrag) van bezoekers analyseren.

De meeste browsers zijn zo ingesteld dat ze standaard cookies accepteren. U kunt deze instellingen aanpassen om alle cookies te weigeren of het verzenden van cookies te beperken. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Doeleinden verwerking

Wij verwerken uw actief verstrekte persoonsgegevens voor onze dienstverlening: met de gegevens kunnen wij met u communiceren. Deze persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden: • het verrichten van de aangeboden diensten. Wij gebruiken cookies om onze dienstverlening te verbeteren. We plaatsen: • Google Analytics-cookies; deze cookies worden aangeboden door Google en geven ons een beeld van de manier waarop u onze website gebruikt.

Beveiliging en bewaartermijnen

Regelink Ecologie & Landschap neemt passende maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen misbruik. Personen hebben alleen toegang tot uw persoonsgegevens wanneer dat noodzakelijk is. De gegevens worden opgeslagen op onze eigen beveiligde servers of op de beveiligde servers van een derde partij. Uw persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt gedurende een periode die redelijk is voor het doel van de verwerking.

Inzage, correctie en verwijdering

Volgens de AVG heeft u als betrokkene/websitebezoeker een aantal rechten. Denk hierbij aan het recht op inzage, verwijdering, correctie, verzet en het klachtrecht. Wilt u gebruik maken van een van deze rechten, dan kunt u contact met ons opnemen via email of het contactformulier. Indien u een klacht heeft over de wijze waarop wij met privacy omgaan, kunt u ook terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag.

Derden

Wanneer een derde partij voor ons persoonsgegevens verwerkt, gaan wij met die partij een verwerkersovereenkomst aan. Regelink Ecologie & Landschap verstrekt in geen geval persoonsgegevens aan derden zonder uw uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. Een uitzondering geldt wanneer wij daartoe een gerechtelijk bevel ontvangen of wanneer wij aan dwingende wet- of regelgeving moeten voldoen. Wij zullen zo goed mogelijk proberen u van dergelijke situaties vooraf te informeren.

Wijzigingen

Deze privacy- en cookieverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site kunnen leiden tot wijzigingen in deze verklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.